Podsumowanie projektu ENACT

Podsumowanie projektu ENACT

przez Maria Dobrowolska

30 sierpnia 2016 roku zakończył się projekt ENACT

Rezultaty projektu są dostępne na stronie proejktowej w formie raportów i opracowań będących wynikiem przeprowadzonych przez kraje tworzące konsorcjum działań mających na celu przyczynienie się do zdefiniowania i wdrożenia wspólnych europejskich ram kwalifikacji i kompetencji audytorów energetycznych.

Działania partnerów projektu w Polsce, Portugalii i Hiszpanii, w tym w szkolenia pilotażowe we Włoszech, koncentrowały się wokół edukacji audytorów energetycznych dla sektora mieszkalnego. Konsorcjum partnerów wypracowało wspólną metodologię szkolenia oraz rozszerzyło profil zawodowy na inne profesje w obszarze oszczędności energii i efektywności.

Działania projektowe zaowocowały współpracą głównych podmiotów rynku co przyczyni się do rozwoju nowych inicjatyw na rzecz wdrożenia zaawansowanych narzędzi i metodologii mogących sprostać wymaganiom szkoleniowym rynku usług efektywności energetycznych w budownictwie mieszkaniowym. 

Platforma szkoleniowa ENACT jest dostepna bezpłatnie pod tym linkiem. Do zalogowania użyj hasła i loginu  "enact-it"