Raport krajowy

Raport krajowy

W ramach projektu KAPE opracowała polski Raport krajowy "Audytor energetyczny - profil zawodowy i kompetencje - Raport status quo". W Raporcie opisano rynek szkoleń dla audytorów energetycznych, związaną z nim legislację oraz poruszono zagadnienia związane z certyfikacją. Opisano także tematykę szkoleń dla audytorów oraz podano przykłady dobrych praktyk. Raport dostępny jest także w języku angielskim.

Partnerzy uczestniczący w projekcie opracowali podobne raporty opisujące zaganienia dotyczące szkoleń dla audytorów energetycznych i ich specyfikę dla danego kraju. Z raportów tych powstanie jeden zintegrowany raport międzynarodowy.

Raport dostępny jest w zakładce "Wyniki" 01 - Kompetencje i profile zawodowe audytorów energetycznych.