• Home
  • Wydarzenia
  • Seminarium "Zagadnienia redukcji zużycia energii w budownictwie" - relacja

Seminarium "Zagadnienia redukcji zużycia energii w budownictwie" - relacja

Seminarium "Zagadnienia redukcji zużycia energii w budownictwie" - relacja

Dnia 19 kwietnia 2016 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej, przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie, miało miejsce seminarium „Zagadnienie redukcji zużycia energii w budownictwie”. Celem spotkania była prezentacja i debata na temat profilu zawodowego i kursu audytora energetycznego ENACT – wyników projektu o tej samej nazwie.  W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób związanych z zawodem audytora energetycznego, przedstawicieli szkolnictwa i instytucji działających w obszarze zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej.

 

Podczas wydarzenia eksperci z KAPE przedstawili szereg aspektów technicznych dotyczących efektywności energetycznej budynków. Uczestnicy mogli usłyszeć ciekawy wykład na temat nowej normy EN 16247, która definiuje audyt energetyczny i określa kompetencje audytora energetycznego. Ekspert do spraw efektywności energetycznej w budynkach przeprowadził wykład na temat warunków technicznych koniecznych do spełnienia od roku 2021 i zaprezentował możliwe sposoby dofinansowania budowy obiektów energooszczędnych w Polsce. Następnie uczestnicy mogli usłyszeć o poprawnym sposobie przeprowadzenia audytu energetycznego i przyjrzeć się interesującym przypadkom audytów już przeprowadzonych.

Na koniec dr Arkadiusz Węglarz zaprezentował materiał dotyczący innowacyjnych metod służących zwiększeniu efektywności energetycznej a następnie poprowadził dyskusję poruszającą między innymi poniższe tematy:

  • Czy na rynku budownictwa mieszkaniowego będzie popyt na doradztwo w zakresie rozwiązań energooszczędnych i pasywnych?
  • Miejsce audytora energetycznego ENACT na polskim rynku – czy i jak może funkcjonować? czy może przynieść korzyści dla rozwoju rynku?
  • Czy prawna formalizacja zawodu, w tym certyfikacja –to pomoc czy utrudnienie działalności?

Podczas dyskusji uczestnicy wyrazili swoje zainteresowanie projektem i potrzebę pojawienia się na Polskim rynku doradcy energetycznego.